Logowanie

Konkurs literacko-plastyczny „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej” rozstrzygnięty

W dniu 2 listopada br. o godz. 10.40 podczas posiedzenia Komisji Konkursowej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej”. Komisja w składzie: przewodniczący – Elżbieta Olszyńska, członkowie - Barbara Tereszkiewicz, Agnieszka Rogalska-Ruchała i Wiktor Janusz długo debatowała nad 62 pracami plastycznymi, które wykonało 71 uczniów. Powstały one na podstawie dowolnego wiersza czy opowiadania związanego z jesienią. Autorami prac byli uczniowie uczęszczający do świetlic szkolnych w przeworskich szkołach podstawowych.

ZNAKI WIARY I PAMIĘCI

"Gdzieś przy rozstaju dróg, przy źródle na wzgórzu, na końcu
w szczerym polu, na paśmie miedzy, znajdziemy krzyże
i kapliczki, niektóre milczące, zagadkowe. Kto i dlaczego je stawiał? Kto sadził i pielęgnował lipy, które strzegą kamiennego słupka?"
Wiktor Zinn, "Opowieści o polskich kapliczkach".

Obiektom małej architektury sakralnej jest poświęcona wystawa
"Znaki wiary i pamięci - wybrane kapliczki, krzyże
i figury przydrożne Przeworska i okolic".

Przedszkolaki i uczniowie... w bibliotece każdy coś się dowie

„Przedszkolaki w bibliotece”

W dniu 27 października 2016 r. Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziły przedszkolaki ze "Smerfowego Przedszkola" w Przeworsku. Dzieci zapoznano z działalnością placówki. W ramach wycieczki po bibliotece zostały oprowadzone po każdym z działów,
a także miały możliwość oglądania zbiorów bibliotecznych. Przedszkolaki przejawiały duże zainteresowanie
i z zaciekawieniem przysłuchiwały się informacjom przekazywanym przez pracowników. Mamy nadzieję,

Jesienny album na CD

W dniu 28 października 2016 r. Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedzili uczniowie i wychowawcy klas 0-6 Szkoły Podstawowej z Ujeznej. Dzieci zwiedziły całą bibliotekę i zapoznały się z jej działalnością.

Podczas pobytu w Dziale Audiowizualnym uczniowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych, podczas których wykonywali własny album na płyty CD. Powstały piękne kolorowe prace. Wszyscy uczniowie dostali sowy, w których była słodka niespodzianka.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy miło i aktywnie spędzili czas w bibliotece.

„Jesienny czas...”

W dniu 20 października 2016 roku w Dziale Dziecięcym odbyła się lekcja biblioteczna pt. „Jesienny czas”, w której udział wzięli uczniowie uczęszczający do świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku.

„Dom z witrażem” - spotkanie DKK 14.10.2016r.

„Dom z witrażem” - spotkanie DKK 14.10.2016r.

„Dom z witrażem” to debiutancka powieść Żanny Słoniowskiej - Ukrainki o polskich korzeniach, powieść nagrodzona w konkursie wydawnictwa Znak Literanova. Tytułowy dom to stara kamienica we Lwowie ozdobiona pięknym, zabytkowym witrażem w kształcie drzewa. Mieszkają w nim cztery pokolenia kobiet: prababka, babka Aba, matka Marianna, artystka operowa i kilkunastoletnia dziewczynka - narratorka.

Konkurs „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej”

REGULAMIN KONKURSU
„DARY PANI JESIENI
W LITERATURZE DZIECIĘCEJ”

I. Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 3
w Przeworsku i Dział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku

II. Cele konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych uczniów
zainteresowanie literaturą dziecięcą i przełożenie treści na rozwój ekspresji twórczej
kreatywne poszukiwanie ciekawych materiałów i pomysłów w wykonywaniu prac plastycznych
możliwość wymiany doświadczeń nauczycieli ze świetlic szkolnych Szkół Podstawowych w Przeworsku

„Przyjaźń..., przyjaciele” - Pasowanie na czytelnika 2016 roku

W dniu 11 i 12 października br. w Dziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej miała miejsce uroczystość „Pasowania na czytelnika”, w której udział wzięli uczniowie klas: II c z Panią wychowawczynią Karoliną Malec, II d z Panią Edytą Puchałą-Bułaś ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku oraz II a z Panią Agatą Wilk i II b z Panią Bernadettą Zamorską oraz z Panią Dyrektor Edytą Bułaś ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku.

Głośne Czytanie w bibliotece

29 września co roku obchodzimy Dzień Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku. Z tej okazji do naszej biblioteki przybyła grupa 4-latków „Pszczółek” z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku.

„Historia pszczół” - spotkanie DKK 23.09.2016r.

„Historia pszczół” - spotkanie DKK 23.09.2016r.

Na pierwszym, po wakacjach spotkaniu DKK omawiana była książka współczesnej norweskiej pisarki Mai Lunde pt. „Historia pszczół”. To jej pierwsza pozycja dla dorosłych, która odniosła ogromny sukces. Przetłumaczono ją na kilkanaście języków, a pisarka otrzymała Norweską Nagrodę Księgarzy. Inspiracją do napisania tej książki był film o życiu pszczół i ich masowym wymieraniu.Powieść jest ładnie wydana, ma twardą oprawę i ciekawą szatę graficzną.

ul. Piłsudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl