Logowanie

Rok Miłosza

W ramach obchodów Roku Miłosza 5 kwietnia 2011 r. o godz. 11:00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku odbyło się spotkanie
"Czesław Miłosz według poety i eseisty
Józefa Barana".

Wtorkowe spotkanie wypełnione wierszami przeplatane było wspomnieniami i rozważeniami
o twórczości wybitnego polskiego poety Czesława Miłosza.
Józef Baran jest krakowskim poetą i eseistą, autorem ponad 30 książek wydanych w kraju i za granicą, cieszący się wielką popularnością. Jego utwory trafiły do podręczników szkolnych i na matury.
Jego wywiady z Miłoszem ukazały się w książkach: "Czesław Miłosz. Rozmowy polskie 1999-2004"
i "Tragarze wyobraźni".
Spotkanie poprzedził minikoncert Łukasza Pieniążka ucznia klasy akordeonu Państwowej Szkoły Muzycznej w Przeworsku, laureata I miejsca Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznych
w Warszawie.
"Czesław Miłosz według poety i eseisty Józefa Barana".
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl