Logowanie

Pasowanie na czytelnika

19 października 2011 r. uczniowie klas drugich
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 zostali pasowani
na czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku.
Pasowanie poprzedziła krótka lekcja biblioteczna, podczas której uczniowie zapoznali się z regulaminem biblioteki, jej organizacją i zbiorami.
Dzieci musiały udowodnić, że nadają się na czytelników odpowiadając na pytania i zagadki.
Uczniowie złożyli przyrzeczenie, że będą wypożyczać książki, uważnie je czytać i szanować.
Następnie zostali pasowani przez Dyrektora biblioteki na czytelników. Wszyscy nowi czytelnicy dostali pamiątkowy dyplom oraz zakładkę do książki.
Na zakończenie wizyty w bibliotece wypożyczyli książeczki.
Pasowanie na czytelnika
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl