Logowanie

"Mój boski teatr"

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przeworsku
zorganizował 29 listopada spotkanie
z aktorką Teatru im. Wandy Siemiaszkowej
w Rzeszowie Anną Demczuk
zatytułowane "Mój boski teatr".


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl