Logowanie

Biblioteka pomaga mieszkańcom odzyskać niepodległość

Dnia 10 listopada 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku stała się siedzibą sztabu polskiej organizacji wojskowej z I wojny światowej. W naszym budynku znajdowały się 2 punkty historycznej gry miejskiej "Wódz u bram", która była nieco inną formą obchodów 94. rocznicy odzyskania niepodległości.
W grze tej uczestniczyło około 150 osób nie tylko z przeworskich szkół i zastępów harcerskich, ale również z całego województwa.
Budynek biblioteki oraz personel stał się bastionem pomocy i wiedzy z zakresu I wojny światowej i okresu wyzwolenia. Uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć punkty kontrolne znajdujące się w różnych częściach miasta oraz wykonać zadania w nich wskazane. W jednym z nich użyty był aparat telefoniczny z I wojny światowej, który usytuowany był przed budynkiem biblioteki. Drugi znajdował się w czytelni dla dorosłych - w lokalnym czasopiśmie.
Co prawda sam wódz Józef Piłsudski nas nie odwiedził, ale biblioteka jest dumna z tego, iż mogła wziąć udział w wyzwoleniu ojczyzny.
Biblioteka pomaga mieszkańcom odzyskać niepodległość
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl