Logowanie

Miłość albo demony

Miłość albo demony

„Miłość albo demony” to temat spotkania autorskiego, które odbyło się 6 lutego w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku z udziałem uczniów Gimnazjum im. Kard. J. Wyszyńskiego oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku. Prowadzący spotkanie Robert Karwat z Lublina jest autorem specjalnego programu profilaktycznego „Terapia miłością” opartego na jego twórczości literackiej. Program ten został zastosowany w areszcie śledczym w Lublinie jako program resocjalizacji społecznej readaptacji skazanych.
Temat „Miłość albo demony” jest pewną częścią tego programu i jest oparty, w głównej mierze, na książce „Drugie skrzydło” wydanej przez Roberta Karwata pod pseudonimem literackim Habibi Hamid. Porusza w nim głównie problemy emocjonalne młodzieży oraz wkracza w zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych.
Podczas spotkania w przeworskiej bibliotece autor starał się przekazać i wyjaśnić, że wiele problemów w życiu, a przede wszystkim uzależnień, bierze się z tego, że człowiek jest samotny. Człowiek – jak to określił – posiada jedno skrzydło, dlatego też dąży do znalezienia drugiego skrzydła jako podpory życiowej, którą najczęściej jest drugi człowiek. Powoływał się na opowiadania terapeutyczne ze swojej książki „Drugie skrzydło” gdzie są przedstawione właśnie problemy
i sytuacje życiowe, z którymi często nie potrafimy sobie poradzić. Ale jak mówił, są rzeczy, które nadają życiu sens,
a z nich NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ.
To stwierdzenie jest jednocześnie mottem jego pracy pisarskiej.
Autor dał się też poznać jako wokalista. W trakcie spotkania śpiewał własne utwory poetyckie, co spotkało się z aplauzem zgromadzonych słuchaczy.
Po zakończonym spotkaniu, młodzież, co rzadko się zdarza, niechętnie rozstawała się z pisarzem, zadając mu jeszcze wiele pytań i składając zaproszenia ponownych odwiedzin.
Miłość albo demony
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl