Logowanie

„Najlepszy Czytelnik Wakacji”

Miejska Biblioteka w Przeworsku
ogłasza Konkurs Czytelniczy
„Najlepszy Czytelnik Wakacji”

Czas trwania konkursu
od 1 lipca 2014 roku do 20 sierpnia 2014 roku.

Warunki konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników spośród grup czytelniczych:
- w wieku do 6 lat
- od 7 do 11 lat
- od 12 do 16 lat
2. Kryterium oceny to ilość przeczytanych książek.
3. Osoba biorąca udział w konkursie musi być czytelnikiem Działu Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku
4. Finał konkursu odbędzie się 21 sierpnia 2014 roku.
5. Najlepsi czytelnicy otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.
6. Dokładny termin rozstrzygnięcia konkursu i lista nagrodzonych czytelników dostępna będzie w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki.
7. Zasady konkursu mogą ulec zmianie.

Cele konkursu:
- rozwijanie u dzieci i młodzieży chęci do czytania
- zachęcanie młodych czytelników do systematycznego czytania i odwiedzania biblioteki w czasie wakacji
- kształtowanie nawyków czytelniczych wśród młodych
- zachęcanie do korzystania z zasobów biblioteki
- promocję książki, jako ciekawej alternatywy spędzania wolnego czasu
- pobudzanie do zdrowej rywalizacji.

Serdecznie zapraszamy!!!


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl