Logowanie

„Przyjaźń..., przyjaciele” - Pasowanie na czytelnika 2016 roku

W dniu 11 i 12 października br. w Dziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej miała miejsce uroczystość „Pasowania na czytelnika”, w której udział wzięli uczniowie klas: II c z Panią wychowawczynią Karoliną Malec, II d z Panią Edytą Puchałą-Bułaś ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku oraz II a z Panią Agatą Wilk i II b z Panią Bernadettą Zamorską oraz z Panią Dyrektor Edytą Bułaś ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku.

Uczniów klas drugich serdecznie przywitał dyrektor biblioteki Pan Henryk Prochowski. Następnie dzieci udały się w „pociąg po bibliotece” zwiedzając wszystkie działy i oglądając zbiory.
Tematem przewodnim były Muminki, bohaterowie cyklu opowiadań fińskiej pisarki Tove Janoson. Pracownicy biblioteki przeczytali opowiadanie pt. „Muminek i nowy przyjaciel”, do którego zadane zostały pytania. Drugoklasiści odpowiedzieli na nie celująco.
Przyjaźń to bliskie i serdeczne stosunki, oparte na wzajemnej serdeczności i zaufaniu. Przyjaciele są bezintersowni i szczerzy, o czym mogli się przekonać słuchający. Mamy nadzieję, że będą pamiętać o tym przez całe swoje życie.

Uroczystość była pełna różnych atrakcji. Zabawa na dopasowanie atrybutów do bohaterów serii książek okazała się prosta i bezbłędnie rozwiązana. Jedną z ciekawych konkurencji była „Torebka Mamy Muminka”, z której uczniowie z zawiązanymi oczami starali się odpowiedzieć jakie przedmioty kryje jej zawartość.

Czas zabawy szybko dobiegł końca i nastąpiło oficjalne pasowanie, którego dokonał dyrektor biblioteki. Uczniowie z podniesionymi w górę palcami powtarzali tekst przyrzeczenia: „My uczniowie drugiej klasy Tobie książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy (…)”. Pasowani wielką księgą otrzymali dyplom i słodki upominek z niespodzianką. Na ręce wychowawczyni każdej z klas wręczono książkę , kubek w kształcie sowy i kolorowe zakładki. Samodzielne wypożyczanie książek wzbudziło wśród uczniów ogromną radość, bowiem już od tej pory są oficjalnie czytelnikami naszej instytucji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjęcie naszego zaproszenia, życząc wielu prawdziwych przyjaciół oraz szkolnych przyjaźni do „grobowej deski”.

Katarzyna Buczek

„Przyjaźń..., przyjaciele” - Pasowanie na czytelnika 2016 roku
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl