Logowanie

Przedszkolaki i uczniowie... w bibliotece każdy coś się dowie

„Przedszkolaki w bibliotece”

W dniu 27 października 2016 r. Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziły przedszkolaki ze "Smerfowego Przedszkola" w Przeworsku. Dzieci zapoznano z działalnością placówki. W ramach wycieczki po bibliotece zostały oprowadzone po każdym z działów,
a także miały możliwość oglądania zbiorów bibliotecznych. Przedszkolaki przejawiały duże zainteresowanie
i z zaciekawieniem przysłuchiwały się informacjom przekazywanym przez pracowników. Mamy nadzieję,
że odwiedzą nas niejeden raz, aby wypożyczać swoje ulubione bajki.

„Co mówią mapy” - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

Natomiast 28 października 2016 roku w Dziale Dziecięcym odbyły się warsztaty na temat map, w których udział wzięło prawie 100 osób. W zajęciach uczestniczyły klasy: II i III ze Szkoły Podstawowej w Chałupkach, I, II i III b ze Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim oraz III, IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie wraz z wychowawcami i opiekunami. Uczniowie ze wszystkich szkół wykazali się dużym zainteresowaniem oraz wiedzą na ten temat. Najciekawszą dla wszystkich klas była zabawa w poszukiwanie za pomocą mapy skarbu. Za zapał i zaangażowanie wszyscy uczestnicy warsztatów zostali nagrodzeni.

Katarzyna Buczek

Przedszkolaki i uczniowie... w bibliotece każdy coś się dowie
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl