Logowanie

Informacja

Prosimy czytelników zamawiających książki
o jak najszybszy odbiór zarezerwowanych egzemplarzy.
Nieodbieranie ich w terminie wydłuża czas oczekiwania kolejnych czytelników.
Niezgłoszenie się po zarezerwowane książki w terminie 7 dni
od daty powiadomienia o rezerwacji oznaczać będzie rezygnację z wypożyczenia tych książek przez zamawiającego i spowoduje udostępnienie ich innym czytelnikom.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl