Logowanie

Konkurs literacko-plastyczny „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej” rozstrzygnięty

W dniu 2 listopada br. o godz. 10.40 podczas posiedzenia Komisji Konkursowej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej”. Komisja w składzie: przewodniczący – Elżbieta Olszyńska, członkowie - Barbara Tereszkiewicz, Agnieszka Rogalska-Ruchała i Wiktor Janusz długo debatowała nad 62 pracami plastycznymi, które wykonało 71 uczniów. Powstały one na podstawie dowolnego wiersza czy opowiadania związanego z jesienią. Autorami prac byli uczniowie uczęszczający do świetlic szkolnych w przeworskich szkołach podstawowych.
Zadanie było trudne, bowiem prace były oryginalne, pełne pomysłowości, świadczące o artystycznych zdolnościach, a także idealnym zrozumieniu tekstu, na podstawie którego zostały wykonane. Komisja oceniając twórczość artystyczną brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność, staranność oraz rodzaj użytych materiałów. Nie mniej wyłoniono następujących laureatów:

W I kategorii uczniów szkół podstawowych klas 0 – I:
I miejsce – Zuzanna Chomik uczennica kl. I a ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku
II miejsce – Aleksandra Pieniążek uczennica kl. 0 ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku
II miejsce – Marcel Majba uczeń kl. I b i Weronika Kowal uczennica kl. I a ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku
III miejsce – Oliwia Botwina uczennica kl. 0 ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku

W II kategorii uczniów szkół podstawowych klas II - III:
I miejsce – Kamil Bondyra uczeń kl. III b ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku
II miejsce – Lena Szałaj i Zofia Rybczyńska uczennice kl. II a ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku
III miejsce – Laura Szawan uczennica kl. II a i Maja Domka uczennica kl. II f ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku
III miejsce – Maja Krzyżanowska uczennica kl. III ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku

Komisja Konkursowa przyznała również 5 wyróżnień, a otrzymali je:
I – Aniela Wojtaszek uczennica kl. III e ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku
II – Zuzanna Zygmunt uczennica kl. III b ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku
III – Zofia Jakielaszek uczennica kl. III c ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku
IV – Julia Kowal uczennica kl. II b ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku
V – Martyna Stęchły uczennica kl. II b e ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku

Specjalne nagrody zostały przyznane przez:
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku Henryka Prochowskiego dla Kingi Zamorskiej uczennicy kl. II a ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku,
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku Lidię Bułaś dla Amelii Jakielaszek uczennicy kl. III b ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku,
„Gazetę Jarosławską” dla Mileny Serafin uczennicy
kl. I a ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku i Zofii Dziki uczennicy kl. III c ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

Katarzyna Buczek


ul. Piłsudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl