Logowanie

UROCZYSTY FINAŁ KONKURSU

Finał II edycji konkursu literacko–plastycznego
„Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej”

W dniu 5 listopada 2016 roku o godzinie 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył sie uroczysty finał II edycji międzyświetlicowego konkursu literacko–plastycznego pt. „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej”, którego współorganizatorami byli Szkoła Podstawowa Nr 3
w Przeworsku oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku.
W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób, w tym laureaci konkursu z rodzicami, opiekunami świetlic, rodzeństwem
i członkami rodzin.

Komisja Konkursowa przyznała 5 nagród w kategorii klas 0 - I
i 11 nagród w kategorii klas II–III. Nagrody dzieciom zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Przeworska,który objął również konkurs swoim patronatem, Miejską Bibliotekę Publiczną w Przeworsku, Szkołę Podstawową Nr 3
w Przeworsku, Gazetę Jarosławską, Elizę Barcikowską
i Magdalenę Bar – pracowników Księgarni Nova w Przeworsku oraz Joannę Kuryło i Adama Sochę – sympatyków literatury dziecięcej.
Ze względu na pomysłowość przyznana została nagroda specjalna dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku, a ze względu na oryginalność przyznana została nagroda specjalna dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
w Przeworsku.

Patronat nad konkursem objęła Gazeta Jarosławska, która przyznała dwie nagrody specjalne. Ich wręczenia dokonała Wioletta Kisała-Żak dziennikarka tej gazety.
Wręczenia nagród laureatom, wyróżnień, upominków
i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu dokonali: dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku Lidia Bułaś, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku Henryk Prochowski oraz pomysłodawcy wspólnej idei konkursu Barbara Lis i Katarzyna Buczek.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i uroczystej atmosferze.
Na każdego czekał słodki poczęstunek. Całej uroczystości towarzyszył bajkowy smok wawelski, który wzbudził duże zainteresowanie zgromadzonych. Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania otrzymywali jabłka, które rozdawała „Pani Jesień”.

Organizatorzy konkursu zastrzegli sobie prawo wykorzystania prac do publicznej prezentacji, w związku z tym wystawę pokonkursową można oglądać do 16 listopada 2016 roku
w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wyeksponowanych prac małych artystów.

Katarzyna Buczek

Finał II edycji konkursu literacko-plastycznego „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej”
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl