Logowanie

„Biblioteka. Oczywiście!”

„Biblioteka. Oczywiście!”

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2017
„Biblioteka. Oczywiście!”
8-15 maja 2017

Program imprez
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku

Hasło XIV edycji Tygodnia Bibliotek akcentuje rolę biblioteki jako instytucji na trwale wpisanej w pejzaż kulturowy środowiska. Odpowiada także na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?". Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania i koloru skóry, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.

8 maja – Dzień Bibliotekarza
- ogłoszenie konkursu „Bigos Literacki II”
- warsztaty czytelnicze „Książka świeża przekąska” – dla uczniów gimnazjum (Dział Dziecięcy)
- „W chlewiku mieszka świnka, co trąca ryjkiem drzwi…” – wykonywanie magnesów na lodówkę
z karteczkami (Dział Audiowizualny)

9 maja
- warsztaty „Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci” skierowane do uczniów klas
II-V szkół podstawowych (Dział Dziecięcy)

10 maja
- „Franklinowe spotkanie - proszę, dziękuję, przepraszam” - dziecięcy savoir-vivre – bajkoterapia
dla przedszkolaków (Dział Dziecięcy)

11 maja
- „Wio Koniku…” – wykonywanie konika na kiju (Dział Audiowizualny)
- „Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj” – wykonywanie teczek ozdobionych wizerunkiem
konia (Dział Audiowizualny)
- „Franklinowe spotkanie - proszę, dziękuję, przepraszam” - dziecięcy savoir-vivre – bajkoterapia
dla przedszkolaków (Dział Dziecięcy)

12 maja
- „Stary Donald farmę miał” – wykonywanie kolorowych skarbonek ze zwierzątkami
(Dział Audiowizualny)
- Lekcja biblioteczna połączona z warsztatami na temat sprawnego wyszukiwania informacji dla
uczniów szkoły podstawowej (czytelnia dla dorosłych)
- „Franklinowe spotkanie - proszę, dziękuję, przepraszam” - dziecięcy savoir-vivre – bajkoterapia
dla przedszkolaków (Dział Dziecięcy)

15 maja
- warsztaty czytelnicze „Książka świeża przekąska” – dla uczniów szkół średnich
(Dział Dziecięcy).

Podczas Tygodnia Bibliotek prezentowane będą wystawy:
- autorska wystawa prac Grzegorza Zycha pt. „Anioły”,
- Tu czy tam? - współczesna polska ilustracja dla dzieci
- wystawka nowości wydawniczych i periodyków dotyczących regionu, które są w zbiorach Czytelni.

Z a p r a s z a m y


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl