Logowanie

Tydzień Bibliotek w Czytelni

„Biblioteka wciąż ucieka,
by ją kurz nie okrył całkiem
Twoja rola w tym człowieku,
byś go zdmuchnął,
raz na zawsze.
I zostawił w niej powietrze,
czyste, mądre i ciekawsze...”
Renata Filip

W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście! W związku z tym 10 maja Czytelnię dla Dorosłych odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół
w Tryńczy. To dla Nich pracownicy czytelni przygotowali lekcję biblioteczną połączoną z warsztatami informatycznymi oraz zwiedzaniem biblioteki i Przeworska.

Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia 70-letniej historii biblioteki, jej organizacji i codziennej pracy bibliotekarza. Następnie rozpoczęły się warsztaty informatyczne, podczas których uczniowie uczyli się wyszukiwania książek, regionaliów
i informacji za pomocą katalogów on-line oraz systemu SBR. Czytelnia udostępniła również swoje najciekawsze zbiory takie jak unikatowe rękopisy dotyczące regionu, historyczne wycinki prasowe z gazet dotyczące Przeworska i jego okolicy oraz najstarsze książki i gazety będące w zbiorach biblioteki.
Z nieukrywanym zaciekawieniem uczniowie oglądali zbiory specjalne, a największym zainteresowaniem cieszyły się gazety codzienne z lat 50 oraz reprinty starych map galicyjskich
z opisem miejscowości z których pochodzą uczniowie Zespołu Szkół w Tryńczy. Wizyta w przeworskiej bibliotece zakończyła się słodkim poczęstunkiem oraz wycieczką na wieżę ratuszową,
z której podziwiano w promieniach majowego słońca przepiękną panoramę Przeworska i okolic.

Głównym celem naszego spotkania z uczniami Zespołu Szkół
w Tryńczy było zachęcenie ich do korzystania z biblioteki, wiedzy i pomocy bibliotekarzy oraz wykorzystania możliwości jakie niesie ze sobą biblioteka, aby w życiu codziennym stała się miejscem oczywistym - Oczywiście!!!

Renata Filip

Tydzień Bibliotek w Czytelni
(fot. biblio)


ul. Pi?sudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl