Logowanie

70 lat minęło!

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku 22 czerwca 2017 roku obchodziła jubileusz 70-lecia. Obchody jubileuszowe, których współorganizatorem był Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel, stały się okazją do świętowania osób, którym bliskie sercu jest rozwijanie czytelnictwa, popularyzacja książki oraz kształtowanie życia kulturalnego miasta Przeworsk i jego regionu.

Obchody jubileuszowe zapoczątkowało przemówienie Henryka Prochowskiego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej,
w którym powitał szanownych gości: przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych i gminnych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu przeworskiego, dyrektorów bibliotek miejskich i powiatowych województwa podkarpackiego, dyrektorów i kierowników bibliotek gminnych powiatu przeworskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, dyrektorów instytucji kultury, prezesów spółek miejskich, prezesów stowarzyszeń i organizacji funkcjonujących w mieście Przeworsku, przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych oraz przede wszystkim długoletnich czytelników i przyjaciół biblioteki.
Zapoczątkowane przemówienie jubileuszowe było okazją do wspomnienia o bibliotekarzach i pracownikach, którzy odeszli pozostawiając sporą cześć życia w murach biblioteki.

Jubileusz placówki był okazją do podziękowań dla byłych dyrektorów oraz emerytowanych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy przez wiele lat tworzyli jej historię, tradycję i wizerunek.

Kończąc swoje wystąpienie Dyrektor wyraził uznanie dla wysiłku i pracy obecnym pracownikom biblioteki za wszystko to, co powstało i powstaje, za wspólne działanie dla dobra czytelników i aktywność przy organizacji jubileuszu. Podkreślając szczególną rolę biblioteki w środowisku, złożył również podziękowania instytucjom i prywatnym darczyńcom, bez których pomocy wiele działań biblioteki nie byłoby możliwych. Następnie zabrał głos
dr Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, który złożył serdeczne podziękowania i słowa uznania. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że: „Biblioteka to skarbnica wiedzy o historii i współczesności regionu znanej z bogatej kolekcji książek i mediów. Organizowane spotkania literackie, konkursy, wystawy i lekcje biblioteczne świadczą o Państwa wielkim zaangażowaniu i chęci budowania relacji z czytelnikami”.

Biblioteka nie istniałaby bez czytelników, dlatego podczas obchodów jubileuszowych swoimi refleksjami na jej temat podzieliły się Beata Drozdowska i Kamila Zubek, które od wielu lat są częstymi gośćmi biblioteki.
W części oficjalnej uroczystości wystąpił pan Andrzej Dominik Jagodziński dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który wręczył Medal
"W DOWÓD UZNANIA" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku na ręce dyrektora Henryka Prochowskiego oraz listy gratulacyjne dla bibliotekarek: Krystyny Baryły, Bogumiły Pawełek, Renaty Filip oraz Cecylii Mróz.

Jubileuszowa uroczystość była okazją do wręczenia nagród w konkursie za najlepszy ekslibris z okazji 70-lecia MBP. Nagrodę główną otrzymała Sylwia Zawiślak absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego za zestaw trzech ekslibrisów, które wyróżniały się formą graficzną i fantastyczną tematyką. Wręczono również wyróżnienia dla Kamili Sęk, Anny Wielgos i Eliasza Dyrowa. Pozakonkursową nagrodę Burmistrza Miasta otrzymała Monika Chodur, a nagrodę Dyrektora Biblioteki Ewa Kurasiewicz. Natomiast na ręce pana Jerzego Jankowskiego wręczono podziękowania dla uczestników konkursu ze Szkoły Podstawowej w Dobkowicach.

Zgromadzonym gościom zaprezentowano krótką historię placówki, przekrojowe spojrzenie na działalność kulturową, oświatową i społeczną biblioteki poprzez prezentację multimedialną autorstwa Cecylii Mróz.
Część artystyczną uroczystości rozpoczęła Gabriela Kubrak piosenką „Teatr uczy nas żyć” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, która wprowadziła wszystkich gości w teatralny nastrój. Następnie miała miejsce premiera humoreski
„Hece w bibliotece” autorstwa Agnieszki Wajdy wystawiona przez „Teatr u Julka”, który powstał z inicjatywy dyrektora biblioteki Henryka Prochowskiego. Właśnie z uwagi na premierę sztuki i reaktywowania teatralnych tradycji w Przeworsku obchody jubileuszowe przełożono z listopada 2016, aby podkreślić ich doniosłość, bowiem „scena, to miejsce gdzie marzenia, chociaż na chwilę, przekuć można w rzeczywistość”.

Z okazji jubileuszu została wydana publikacja „70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku”, którą w oryginalnej oprawie wręczano zaproszonym gościom. Uroczystość jubileuszowa zakończyła się w bibliotece, gdzie zaproszeni goście mogli zwiedzić wszystkie jej działy, obejrzeć przygotowane z tej okazji wystawy oraz degustować pyszne ciasta bibliotekarek.
Składamy serdeczne podziękowania za złożone życzenia
i podarunki oraz obecność na Jubileuszu naszej Biblioteki.

Jubileusz 70-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl