Logowanie

Zapraszamy

Zapraszamy

Zapraszamy czytelników na wystawę
„Od posłańca do e- maila.
9 X - Światowy Dzień Poczty”

prezentowaną w holu wypożyczalni dla dorosłych.
Przedstawia ona historię poczty na przestrzeni wieków
na świecie, przybliża różne formy
i sposoby dostarczania listów
od czasów starożytnych do współczesności
wraz z ilustrującymi je zdjęciami.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl