Logowanie

Konkurs „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej” pod patronatem Burmistrza Miasta Przeworska i Gazety Jarosławskiej

Konkurs „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej” pod patronatem Burmistrza Miasta Przeworska i Gazety Jarosławskiej

REGULAMIN KONKURSU
„DARY PANI JESIENI
W LITERATURZE DZIECIĘCEJ”

I. Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przeworsku
i Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku

II. Cele konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych uczniów
- zainteresowanie literaturą dziecięcą i przełożenie treści na rozwój ekspresji twórczej
- kreatywne poszukiwanie ciekawych materiałów i pomysłów w wykonywaniu prac plastycznych
- możliwość wymiany doświadczeń nauczycieli ze świetlic szkolnych Szkół Podstawowych w Przeworsku

III. Adresaci konkursu:
Uczniowie klas 0–III szkół podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych

IV. Założenie organizacyjne konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku w dwóch kategoriach wiekowych klas 0–I oraz klas II–III.
2. Prace konkursowe mają być wykonane na podstawie dowolnego wiersza lub opowiadania o tematyce jesiennej, z wykorzystaniem różnorodnych technik i dostępnych materiałów (np. liści, orzechów, zbóż, jarzębiny, kukurydzy itd.).
3. Przyjmowane będą prace indywidualne i zbiorowe (max liczba autorów - 2).
4. Prace powinny zostać złożone z następującymi danymi: imię i nazwisko autora (autorów) pracy, klasa, szkoła oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna świetlicy, tytuł i autora wiersza lub opowiadania na podstawie którego została wykonana.
5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do publicznej prezentacji na wystawie. Prace konkursowe należy składać do 14.11.2017 roku (wtorek) w Dziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku.
7. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy: opiekun świetlicy Barbara Lis tel. 790-292-152 oraz pracownik Działu Dziecięcego Katarzyna Buczek tel.(16) 648-76-92 wew. 23.

V. Ocena prac konkursowych:
Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalność pracy,
- jakość i staranność wykonania pracy,
- samodzielność wykonania pracy
- przełożenie treści wiersza lub opowiadania na pracę plastyczną

VI. Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 15.11.2017 roku.
2. Nagrody otrzymają zdobywcy I, II i III miejsca w kategorii klas 0-I i w kategorii klas II-III. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody w dniu 18.11.2017 roku o godzinie 11.00. Organizator konkursu zastrzega sobie zmianę terminu przyznania nagród przy wcześniejszym poinformowaniu laureatów.


ul. Pi?sudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl