Logowanie

Wszystko zaczęło się od biblioteki...

„Wszystko zaczęło się od biblioteki....” - spotkanie
z wierszami Aleksandra Zarębińskiego

Listopadowe, czwartkowe popołudnie zapadnie głęboko
w pamięć uczestników i organizatorów wyjątkowego spotkania
z wierszami dwunastolatka Aleksandra Zarębińskiego ucznia przemyskiej podstawówki. Swoje pierwsze czytelnicze kroki stawiał w przeworskiej bibliotece. To tutaj rozpoczęła się dla niego wędrówka z najpiękniejszą zabawą jaką jest czytanie książek.

Syn muzyków - Państwa Małgorzaty i Ireneusza Zarębińskich - oprócz wielu pasji spełnia się pisząc przepiękne liryczne, humorystyczne, doniosłe i patriotyczne wiersze.
W dniu 9 listopada 2017 r. byliśmy świadkami wydarzenia, które rozpocznie cykl spotkań z młodymi i zdolnymi naszymi czytelnikami.

Spotkanie z wierszami odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób. Wiersze młodego artysty recytowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku – Martyna Konieczny i Michał Krupa oraz laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Nikola Pieniążek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Piękne recytacje wierszy humorystycznych „Cyferkowe skojarzenia”, „Abecadło. Historia nieznana”, „Nauczka dla wnuczka” czy „Udana kolacja – nonsensy” bardzo spodobały się się tak licznie zgromadzonej
w tym dniu w bibliotece publiczności. Pierwszą humorystyczno-liryczną część spotkania rozpoczął i zakończył sam autor.

Aleksander Zarębiński - spokrewniony z rodziną Władysława Broniewskiego - przeczytał następnie fragment tekstu z książki pt. „Dzieci Warszawy” wprowadzając w ten sposób publiczność
w drugą część spotkania o charakterze doniosłym
i patriotycznym.

Uczestnicy listopadowego wydarzenia wysłuchali
z zaciekawieniem najnowszego wiersza „List do Marii” oraz „Moja Ojczyzna”. Drugi z nich wzbudził już wcześniej podziw pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego i został włączony do jego archiwalnych zbiorów.
Jest to wyjątkowy, doniosły utwór, pełen patriotycznych uczuć, który jak się okazało został napisany podczas zajęć języka polskiego prowadzonych przez nauczycielkę Monikę Płatko
w Przemyślu. W trakcie recytacji obu wierszy zebrani usłyszeli akompaniament fortepianu w kompozycjach własnych „Wspomnienie” i „Ulotne pejzaże” w wykonaniu ojca młodego artysty Ireneusza Zarębińskiego.

Wszystkim recytacjom tego wieczoru towarzyszyła wyjątkowa, przygotowana specjalnie na tą okazję oprawa muzyczna. Recytacja wiersza „Książki to świetna sprawa” rozpoczęła spotkanie z akompaniamentem fortepianu w wykonaniu laureatki ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów Zofii Maćkowiak, uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Przemyślu w utworze Dymitra Szostakowicza „Kołysanka”.
Recytacji kolejnych wierszy towarzyszyła oprawa muzyczna uczniów w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Przeworsku: Helena Komenda – flet, Karol Frankowski – gitara, Mateusz Kałamarz – akordeon i Jakub Skrobotowicz – akordeon. Wśród dźwięków utworów „Stringtime Dance”, „Tango” Tatiany Strachak, „Pavana” Gabriela Fauré, „Rock Toccato”, „Menuet” Jana Sebastiana Bacha, „Marsz turecki” Wolfganga Amadeusza Mozarta, „Korowód szczęśliwych duchów” Christofa Wilibarda Glucka przepięknie zabrzmiały wykonane recytacje uczestników.

Spotkanie zakończyła dyskusja i pytania do naszego gościa. Aleksander Zarębiński bardzo ładnie, z wielkim taktem i powagą odpowiadał na wszystkie z nich. W sposób ujmujący podziękował towarzyszącym mu wykonawcom oraz organizatorom. Uroczyste spotkanie z wierszami zakończyło się degustacją artystycznie wykonanego na tę okoliczność tortu, przywiezionego przez rodziców bohatera spotkania. Smakował nie tylko publiczności, ale także zachwycał swoim wyglądem.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc przy realizacji spotkania Państwu Zarębińskim. Wyrażamy wyrazy uznania dla nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Przeworsku dla Beaty Drabik-Sowy, Magdaleny Siwa - Kujawy, Sławomira Wilka i Wiesława Mazurka za perfekcyjne przygotowanie podopiecznych. Podziękowania za zaangażowanie dla państwa Beaty i Mateusza Pieniążków oraz dla pani Joanny Szular za przygotowanie dzieci do recytacji.
Aleksandrowi Zarębińskiemu życzymy dalszych sukcesów, weny twórczej i niegasnącego zapału do rozwijania swoich pasji. Niech pierwsze spotkanie autorskie uchyla drzwi, toruje ścieżki
i będzie motywem przewodnim dla innych dzieci, aby rozwijały swoje talenty literackie czy muzyczne.

Katarzyna Buczek
Henryk Prochowski

Wszystko zaczęło sie od biblioteki...
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl