Logowanie

Uroczysty finał Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Okładka mojej ulubionej książki”

W dniu 9 grudnia 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Przeworsku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Okładka mojej ulubionej książki”. Pierwsza edycja konkursu zaskoczyła ilością prac, które wpłynęły do organizatorów. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych uczniów klas 0 - III ze szkół podstawowych Gminy Miejskiej Przeworsk i Gminy Przeworsk.

Na spotkanie licznie przybyli laureaci wraz z rodzinami i wychowawcami klas z przeworskich i gminnych szkół podstawowych. Zebranych gości powitał Henryk Prochowski – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku. Następnie członkowie komisji konkursowej, Agnieszka Rogalska-Ruchała oraz Grzegorz Zych dokładnie wyjaśnili kryteria, którymi kierowała się komisja konkursowa przy wyborze nagrodzonych prac.

Po części oficjalnej nastąpiła najprzyjemniejsza część spotkania, uhonorowanie laureatów. Komisja konkursowa przyznała
6 nagród w kategorii klas 0 - I i 8 nagród w kategorii klas II - III. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Przeworska
dr Leszek Kisiel, który ufundował główne nagrody laureatów.
W kategorii prac uczniów szkół podstawowych klas 0 - I nagrody ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku.
W kategorii prac uczniów szkół podstawowych klas II - III nagrody ufundowała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku.

W konkursie przyznano 4 nagrody specjalne. Ze względu na pomysłowość przyznana została specjalna nagroda dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku. Natomiast specjalna nagroda dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku została przyznana ze względu na oryginalność pracy.
Patronat medialny nad konkursem objęły Gazeta Jarosławska
i Życie Podkarpackie. Gazeta Jarosławska dodatkowo ufundowała 2 nagrody. Ich wręczenia dokonała dziennikarka Wioletta Żak.

Wręczenia nagród i wyróżnień laureatom dokonali: Agnieszka Rogalska-Ruchała i Grzegorz Zych – członkowie komisji konkursowej, Henryk Prochowski – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku, Maria Pasterska i Renata Łojko – bibliotekarki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku.
Podczas uroczystości na każdego czekał słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkich uczniom szkół podstawowych za tak liczny udział w konkursie. Serdeczne podziękowania składamy wychowawcom klas, którzy zaangażowali swoich wychowanków do uczestnictwa w konkursie. Młodym artystom życzymy dalszego rozwoju umiejętności plastycznych oraz rozbudzania czytelniczych pasji.

Organizatorzy konkursu zastrzegli sobie prawo wykorzystania prac do publicznej prezentacji. Zachęcamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej prac laureatów, którą będzie można oglądać w grudniu br. Serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Buczek

Uroczysty finał Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Okładka mojej ulubionej książki”
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl