Logowanie

„Kamyki naszej pamięci”

„Kamyki naszej pamięci”

Dnia 25 stycznia 2018 roku w Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku odbyło się spotkanie „Kamyki naszej pamięci”
z okazji X Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu. Głównym współorganizatorem przeworskich obchodów tego dnia było Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły
w Przeworsku. Honorowymi gośćmi uroczystości byli:
Judith Haas Elkin, Żydówka urodzona w Przeworsku, małżonkowie Ludwika i Henryk Wujec oraz mieszkaniec naszego miasta Andrzej Świtalski. Przybyli również zaproszeni goście: Agnieszka Zakrzewska Sekretarz Miasta Przeworska, Janusz Owsiak Wicestarosta Przeworski, dyrektorzy i kierownicy przeworskich instytucji i jednostek samorządowych, nauczyciele oraz licznie młodzież.

Spotkanie miało wyjątkowy charakter, młodzież z liceum - pod kierunkiem Małgorzaty Jakubowskiej i Barbary Bożek - przedstawiła piękny i wzruszający program słowno-muzyczny
pt. „Kamyki naszej pamięci” oraz krótki dokument filmowy
pt. „Zapomniane oblicze Przeworska”. Pani Elkin podzieliła się ze słuchaczami swymi refleksjami i wspomnieniami o tych fragmentach życia, które dotyczyły ratowania się jej rodziny
i ucieczką przed zagładą.

Miejska Biblioteka w Przeworsku z tej okazji przygotowała wystawę pt. „Żeby nie zapomnieć, aby nie powtórzyć... Holocaust w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku". Cała wystawa wykonana jest ręcznie, niezwykle starannie kaligrafowana i rysowana. Prezentowane fotografie przeworskich judaików to unikatowe skany szklanych negatywów z lat 30-tych XX wieku, udostępnione przez Muzeum w Przeworsku. Wystawa powstała na podstawie „Dzienniczka Basi Rosenberg” 15-letniej przeworskiej Żydówki, który został odnaleziony w 1958 roku w Przeworsku. Prezentowane na wystawie fragmenty dzienniczka pokazują nam codzienne życie przeworskich Żydów, ich kulturę, religię, szacunek do tradycji
i drugiego człowieka. Wystawa swą treścią wyzwala chwilę zadumy i refleksji nad światem, który zniknął bezpowrotnie
i przypomina, że Holocaust to nie tylko tragiczna historia Żydów. To nasza wspólna historia.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia biblioteki i obejrzenia wystawy, która będzie prezentowana do końca lutego br.

Renata Filip

„Kamyki naszej pamięci”
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl