Logowanie

„Wielkość i tragizm polskich Kresów”

„Wielkość i tragizm polskich Kresów”

16 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku gościła Stanisława Srokowskiego - pisarza, poetę, publicystę, autora wielu powieści i opowiadań poświęconych wydarzeniom na Kresach Wschodnich. W swoich książkach opisuje fakty, które dotyczą jego rodziny.

Swoje spotkanie rozpoczął on od ciekawego stwierdzenia, że „Wielkość narodu bierze się z ducha”. Chciał uświadomić zgromadzonym licznie na spotkaniu, że Polska w XVI wieku była największym państwem w Europie pod względem terytorialnym. Była państwem wielonarodowym i wielokuturowym oraz duchowo i intelektualnie wielkim narodem. Kresy zaś były podłożem talentów, bowiem z Kresów pochodzą wielcy twórcy, pisarze, czy też naukowcy. Z biegiem lat zagarniano nasze ziemi, ale wolność zawsze była naszą cnotą.

Polska przedwojenna to aż osiem województw kresowych. Liczyła 35 milionów obywateli, z czego 23 mln Polaków, 5 mln Rusinów (późniejsi Ukraińcy), 3,5 mln Żydów oraz około 30 innych narodowości. Kresy to również miejsce straszliwych zbrodni ludobójstwa. Początek pierwszych masowych mordów dokonanych przez Ukraińców na polską wioskę w województwie tarnopolskim miał miejsce 17 września 1939 roku. Następnie fala mordów przesuwała się w stronę Wołynia, gdzie w okrutny sposób zginęło tysiące Polaków.

Pod koniec spotkania pisarz odpowiadał na pytania uczestników, wywiązała się też dyskusja na tematy poruszane w jego książkach. Można było również nabyć książki autorstwa pana Srokowskiego: „Nienawiść”, „Spisek barbarzyńców” oraz uzyskać autograf i dedykację. Nadmienić należy, że na podstawie książki „Nienawiść” powstał scenariusz do filmu „Wołyń”.

„Wielkość i tragizm polskich Kresów”
(fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl