Logowanie

„Mały gród i jego wielka historia”

Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek to „Do(wolność) czytania”, nawiązuje ono do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji pracownicy czytelni przygotowali zajęcia dla II i III klas Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku, które odbyły się w trzech grupach. Zajęcia miały miejsce 14 i 15 maja 2018. Inspirując się hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek zdecydowaliśmy się na uczczenie w ten sposób 625 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu Przeworsk.

Zajęcia pod tytułem „Mały gród i jego wielka historia” przebiegały w formie wykładu o najdawniejszych dziejach Przeworska do XVII w. włącznie. Pomimo że to trudny temat opisujący bardzo odległe i trudne do wyobrażenia czasy, młodzież bardzo aktywnie reagowała. Zadawała pytania i udzielała odpowiedzi na zadawane przez prowadzącą zagadki. Odczytany został Akt Lokacyjny Miasta Przeworska, który w oryginale został przetłumaczony z łaciny na język polski. Prezentowane były ryciny dawnego grodu Przeworsko, które wzbudziły wyjątkowe zainteresowanie oraz publikacje na temat naszego miasta i regionu. Prowadzący przedstawił również historię najważniejszych zabytków Przeworska oraz przeworskich cechów. Z okazji 625. lecia Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs na esej, legendę lub opowiadanie o ludziach i czasach w wiekach średnich w Przeworsku. Podczas zajęć odczytane zostały zwycięskie prace oraz wiersze o Przeworsku Pana Mateusza Pieniążka. Spotkanie zakończyło się wspólnym oglądaniem wystawy w holu biblioteki pod tytułem „Spacerkiem po dawnym Przeworsku”, która przedstawia fotografie miasta z lat 60-tych, 70-tych.

W zajęciach uczestniczyło 82 osoby. Dodatkowo młodzież została poinformowana o Platformie Cyfrowej IBUK, w której uczestniczy nasza biblioteka, zaprezentowany został sposób korzystania z czytelni internetowej oraz korzyści. Uczniom rozdano 96 bezpłatnych kodów do IBUKA. Mamy nadzieję, że zajęcia przeprowadzone z okazji Tygodnia Bibliotek zacieśnią współpracę pomiędzy Gimnazjum oraz starszymi klasami szkoły podstawowej a biblioteką.

Renata Filip

„Mały gród i jego wielka historia” (fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl