Logowanie

Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowe Anioły”

Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowe Anioły”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOŻONARODZENIOWE ANIOŁY”

Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
Księgarnia Nova w Przeworsku

Cele konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych dzieci, kreatywne poszukiwanie materiałów,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.
Adresaci konkursu:
6-latki z oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i w szkołach podstawowych,
uczniowie klas I–III szkół podstawowych.

Założenia organizacyjne konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku,
1) Praca konkursowa może być wykonana z wykorzystaniem różnorodnych technik i dostępnych materiałów,
2) Przyjmowane będą prace indywidualne i zbiorowe (maksymalnie 2 autorów),
3) Prace powinny zostać złożone z następującymi danymi: imię
i nazwisko autora (autorów) pracy, klasa, szkoła i telefon kontaktowy oraz dane opiekuna. Do pracy należy dołączyć oświadczenie zgody udziału dziecka w konkursie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1),
4) Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową,
5) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do publicznej prezentacji na wystawie. Prace konkursowe należy składać do 06.12.2018 roku (czwartek) w Dziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku,
6) Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Dziecięcego - 16 648-76-92 wew. 23, oraz pracownicy Księgarni Nova – 16 648-71-37. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej biblioteka-przeworsk.pl

Ocena prac konkursowych:
Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalność pracy,
- jakość i staranność wykonania pracy,
- samodzielność wykonania.

Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku w dniu 11.12.2018 roku.
2. Nagrody otrzymają zdobywcy I, II i III miejsca w kategoriach prac 0–I i klas II–III. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody w dniu 15.12.2018 roku o godzinie 11.00. Organizator konkursu zastrzega sobie zmianę terminu przyznania nagród przy wcześniejszym poinformowaniu laureatów.

Regulamin konkursu „Bożonarodzeniowe Anioły”


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl