Logowanie

Finał konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowe Anioły”

Uroczyste zakończenie

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Księgarnią „Nova” zorganizowały konkurs plastyczny pt. „Bożonarodzeniowe Anioły”, którego uroczysty finał miał miejsce w bibliotece w dniu 15 grudnia 2018 roku. Konkurs skierowany do sześciolatków
z oddziałów przedszkolnych i szkolnych oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych zaskoczył organizatorów ilością i jakością prac, które wpłynęły do biblioteki.
W spotkaniu uczestniczyli laureaci, rodzice, opiekunowie
i wychowawcy klas nagrodzonych uczniów. Po przywitaniu zebranych gości przez organizatorów, przewodnicząca komisji konkursowej – Elżbieta Olszyńska zapoznała wszystkich
z kryteriami jakimi kierowała się komisja przy wyborze prac laureatów.

Po części oficjalnej nastąpiło uhonorowanie uczestników konkursu. Na konkurs wpłynęło 256 aniołków, z czego komisja nominowała 43 prace. Komisja konkursowa ostatecznie wybrała 17 laureatów, 8 nagród w kategorii klas 0 – I, 8 nagród
w kategorii klas II – III oraz przyznała nagrodę specjalną dyrektora biblioteki. Nagrody laureatom ufundowała Księgarnia „Nova”, Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku i Gazeta Jarosławska.

W konkursie przyznano trzy nagrody specjalne. Już tradycją
w naszej bibliotece jest przyznawanie nagrody specjalnej dyrektora biblioteki. Patronat medialny nad konkursem objęła Gazeta Jarosławska, która ufundowała 2 nagrody.
Ich wręczenia dokonała dziennikarka Wioleta Żak.
Wręczenia nagród i wyróżnień laureatom, upominków, dyplomów i podziękowań wychowawcom klas dokonały:
Elżbieta Olszyńska i Agnieszka Wajda – członkowie komisji konkursowej oraz pomysłodawcy wspólnej idei konkursu Magdalena Bar i Katarzyna Buczek.

Dziękujemy wszystkim uczniom szkół podstawowych za tak liczny udział w konkursie. Życzymy dalszego rozwoju umiejętności plastycznych i rozbudzania czytelniczych pasji. Ogromne serce włożone w wykonanie Aniołów jest dla nas miłym zaskoczeniem, tym bardziej, że ostateczny finał konkursu świątecznego, praca dzieci i ich rodziców, zaangażowanie wychowawców zostaną uwieńczone kiermaszem pod egidą przeworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla chorego Kacperka Szczepańskiego. Ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2
w Przeworsku, jednego z najlepszych naszych czytelników przez ostatnie trzy lata.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
za przekazanie prac na cel charytatywny.
Zapraszamy na kiermasz „Anioł Stróż dla Kacperka”!!!

Katarzyna Buczek
fot. Renata Curzytek

Uroczysty finał konkursu „Bożonarodzeniowe Anioły”


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl