Logowanie

„Droga św. Jakuba w Polsce”

„Droga św. Jakuba w Polsce”

14 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku miała przyjemność gościć dr. Łukasza Mroza - autora monografii
pt. „Droga św. Jakuba w Polsce”.

Spotkanie połączone było z prezentacją multimedialną, w której autor omówił wytyczanie i oznakowanie sieci Jakubowego Szlaku w Polsce oraz bardzo dynamiczny rozwój szlaku i ruchu pielgrzymkowego na przestrzeni ostatnich 10 lat. W okresie tym rozbudowano sieć pojedynczych odcinków szlaku we wszystkich regionach kraju, które łączą granice Polski
z Litwą, Ukrainą, Republiką Czeską, Niemcami oraz Rosją - Obwodem Kaliningradzkim. Wszystkie odcinki szlaku są oznakowane w postaci żółtych strzałek oraz muszli św. Jakuba umieszczanych m.in. na drzewach, budynkach i betonowych słupach. Opiekę nad tymi szlakami sprawują bractwa
i stowarzyszenia, które organizują też comiesięczne Niedzielne Pielgrzymowania. W Przeworsku takie bractwo działa przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku.

Droga św. Jakuba w Polsce jest obecnie najdłuższym, w pełni oznakowanym szlakiem pielgrzymkowym i kulturowym
w Polsce. W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój zainteresowania Polaków szlakiem prowadzącym do Santiago
de Compostela, ale „moda na Camino” panuje nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Jak podsumował Łukasz Mróz - Droga św. Jakuba to szlak pątniczy i kulturowy, nastawiony przede wszystkim na przeżycia duchowe, a pielgrzymowanie szlakiem jest okazją do wyciszenia
i przebywania na łonie przyrody.

Po wykładzie wywiązała się dyskusja. Głos zabrał również Jakub Żak, który w 2015 r. wyruszył na „najpiękniejszą drogę świata”
z progu własnego domu tj. z Jawornika Polskiego - przeszedł on ponad 3500 km w 115 dni.

Na zakończenie czytelnicy, pielgrzymi i wszyscy zainteresowani tematem szlaku jakubowego mogli zakupić książkę autorstwa Łukasza Mroza oraz zostali poczęstowani smacznymi pierniczkami cynamonowymi w kształcie strzałki,
co jest równoznaczne z zaproszeniem na szlak jakubowy.

„Droga św. Jakuba w Polsce” (fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl