Logowanie

„Co kryją biblioteczne katalogi” - lekcja biblioteczna

11 marca Miejską Bibliotekę Publiczną w Przeworsku odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół w Gorzycach.

Uczestnicy lekcji bibliotecznej przeprowadzonej w czytelni biblioteki mieli okazję dowiedzieć się podstawowych informacji
o bibliotece, jej działach, księgozbiorze oraz źródłach informacji,
a także w jaki sposób wyszukać potrzebną książkę czy artykuł, czyli w jaki sposób dotrzeć do informacji na dany temat.

Pracownicy czytelni omówili i pokazali katalogi z których można korzystać w bibliotece, zarówno te kartkowe jak i internetowe. Czytelnicy naszej biblioteki mogą bowiem korzystać z katalogu on-line na stronie internetowej biblioteki, z platformy wirtualnej czytelni IBUK Libra, portalu w.bliotece.pl, wyszukiwać informacje z czasopism w Systemie Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego, a także lektury w cyfrowej bibliotece Wolne Lektury.

Uczniowie mieli też za zadanie wyszukać informację na dany temat korzystając z książek, czasopism i katalogów, które miało za zadanie przygotować ich do sprawnego i samodzielnego wyszukiwania informacji w bibliotece.

„Co kryją biblioteczne katalogi” (fot. biblio)


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl