Logowanie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LITERACKIEGO „OPOWIEDZ NAM BAJKĘ”

W dniu 27 kwietnia 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej
w celu rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przeworsku oraz Księgarnię „NOVA”
w Przeworsku pt. „Opowiedz Nam Bajkę”.

Na konkurs wpłynęło w sumie 55 prac indywidualnych uczniów klas II – VI ze szkół podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 w Przeworsku i Powiatu Przeworskiego – ze szkół podstawowych z Ostrowa, Zarzecza, Rozborza, Dębowa, Siedleczki, Pełnatycz, Mirocina, Urzejowic, Jagiełły, Żurawiczek, Cieplic i Grzęski. W kategorii II - III wpłynęło 23 prace, natomiast w kategorii IV – VI wpłynęło 32 prace. Ze względu na niezgodność z regulaminem konkursu nie zakwalifikowano 3 prace. Wszystkie prace wpłynęły w terminie i zostały ocenione przez Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca - Magdalena Bar, członkowie - Alicja Domka i Joanna Komenda po zapoznaniu się z pracami nagrodziła następujące osoby:

W I kategorii uczniów klas II – III szkół podstawowych:
I miejsce – Wiktoria Kisiel kl. III b ze Szkoły Podstawowej w Urzejowicach
II miejsce – Emilia Drozd kl. II ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku
III miejsce – Nikola Buryło kl. II ze Szkoły Podstawowej w Siedleczce
Wyróżnienie – Kornelia Mazur kl. II ze Szkoły Podstawowej w Mirocinie
Wyróżnienie – Maja Cięciwa kl. II ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie
Wyróżnienie – Sebastian Skawina kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie
Wyróżnienie – Oliwia Sochalska kl. II c ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku

W II kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV – VI:
I miejsce – Angelika Pieniążek kl. V ze Szkoły Podstawowej w Grzęsce
II miejsce – Zuzanna Zamorska kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Rozborzu
III miejsce – Wiktoria Cwynar kl. IV ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku
Wyróżnienie – Gabriela Kalamarz kl. IV c ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku
Wyróżnienie – Marcel Stecko kl. IV b ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
Wyróżnienie – Wiktoria Wojtaszek kl. IV b ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
Wyróżnienie – Mateusz Tomasiewicz kl. V ze Szkoły Podstawowej w Mirocinie
Wyróżnienie – Ewa Średniawska kl. V ze Szkoły Podstawowej w Cieplicach
Wyróżnienie – Daria Żygadło kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Dębowie

Specjalna Nagroda Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku w II kategorii – Świętoniowski Łukasz kl. IV b ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu

Specjalna Nagroda Księgarni „Nova” w Przeworsku w I kategorii – Rafał Sierżęga kl. II ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie.
Specjalna Nagroda Księgarni „Nova” w Przeworsku w II kategorii – Błażej Stempak kl. IV b ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu.

Specjalna Nagroda Gazety Jarosławskiej w I kategorii– Kamil Kosior kl. II c ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku.
Specjalna Nagroda Gazety Jarosławskiej w II kategorii – Martyna Konieczny kl. V ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku 8 maja 2019 roku (Dzień Bibliotekarza) o godzinie 16.00. Nagrody dla dzieci ufundował Burmistrz Miasta Przeworska, który objął konkurs patronatem honorowym, Starosta Przeworski, Księgarnia „NOVA” w Przeworsku, biblioteka, sponsorzy – sympatycy biblioteki i Gazeta Jarosławska, która objęła konkurs patronatem medialnym.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Buczek
Renata Curzytek


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl