Logowanie

LOKAL DO WYNAJĘCIA

OGŁOSZENIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku im. Juliana Przybosia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń znajdujących się w budynku biblioteki
(KW Nr 12793, dział I Wu - działka nr 3156).

1. Przetarg dotyczy 2 zadbanych pokoi z korytarzem, toaletą
o łącznej powierzchni 55 m2, na piętrze od ul. Kazimierzowskiej, które mogą być najmowane wyłącznie jako pomieszczenia biurowe lub usługowe (gabinety kosmetyczne, fryzjerskie itp.).

2. Zagospodarowanie i żytkowanie pomieszczeń powinno nastąpić od 01.07.2019 r.

3.Wysokość i terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu zostaną określone we właściwej umowie.

4. Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r.
w budynku biblioteki o godz. 10.00. W razie nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 12.00 odbędzie się drugi przetarg oraz trzeci o godzinie 14.00.

5. Cena wywoławcza - za 1 m2 (brutto) w stosunku miesięcznym: 23,70 zł.

6. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł w kasie biblioteki, najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przetargu. Wadium należy wpłacać na nazwisko lub nazwę firmy przyszłego najemcy lokalu. Zostanie ono zaliczone w poczet czynszu wygrywającej osoby, a w przypadku nie podpisania umowy najmu ulegnie przepadkowi.

7. Wydanie przedmiotu przetargu uczestnikowi, który wygrał przetarg, nastąpi po podpisaniu umowy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku zastrzega sobie prawo do unieważnienia , odwołania przetargu w części
lub w całości bez podania przyczyny .

Przeworsk, 30. 04. 2019 r.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl