Logowanie

LOKAL DO WYNAJĘCIA

MBP.221.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku im. Juliana Przybosia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń znajdujących się w budynku biblioteki
(KW Nr 12793, dział I Wu - działka nr 3156).
1. Przetarg dotyczy 2 zadbanych pokoi z korytarzem, toaletą
o łącznej powierzchni 55 m2, na piętrze od ul. Kazimierzowskiej, które mogą być najmowane jako pomieszczenia biurowe lub usługowe (gabinety kosmetyczne, fryzjerskie itp.).
2. Wysokość i terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu zostaną określone we właściwej umowie.
3. Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2019 r.
w budynku biblioteki o godz. 10.00. W razie nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 12.00 odbędzie się drugi przetarg oraz trzeci o godzinie 14.00.
4. Cena wywoławcza - za 1 m2 (brutto) w stosunku miesięcznym: 23,70 zł.
5.Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł w kasie biblioteki, najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przetargu. Wadium należy wpłacać na nazwisko lub nazwę firmy przyszłego najemcy lokalu. Zostanie ono zaliczone w poczet czynszu wygrywającej osoby, a w przypadku nie podpisania umowy najmu ulegnie przepadkowi.
6. Wydanie przedmiotu przetargu uczestnikowi, który wygrał przetarg, nastąpi po podpisaniu umowy.
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku zastrzega sobie prawo do unieważnienia , odwołania przetargu w części lub
w całości bez podania przyczyny .

Przeworsk, 27.05.2019 r.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl