Logowanie

Będzie ładniejsza i nowoczesna biblioteka

"Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku" to nazwa własna zadania określonego we wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich naszych czytelników, mieszkańców miasta i regionu, że wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1 399 667,00 złotych. Przy wymaganym 25 procentowym wkładzie własnym dającym kwotę 466 559,00 ogólny koszt przebudowy biblioteki wyniesie 1 866 226,00 złotych. To duża kwota i poważna inwestycja. To też wielka zasługa władz miasta. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Przeworska panu Leszkowi Kisielowi za akceptację pomysłu
i zabezpieczenie środków własnych oraz za merytoryczną konstrukcję wniosku. Zdajemy sobie sprawę, że jest to niemałe wyzwanie finansowe, ale świadczy to o wrażliwości burmistrza na potrzeby instytucji kultury i docenianiu ich roli jaką pełnią
w społeczeństwie. Bardzo dziękujemy zastępcy Burmistrza Miasta Przeworska panu Wojciechowi Supersonowi. Dzięki jego fachowości i kompetencjom oraz sugestiom wniosek
o dofinansowanie został oceniony bardzo wysoko i w ogólnej lokacie uzyskał 4 miejsce. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
Przed nami sporo pracy. Do końca sierpnia Wypożyczalnia dla dorosłych wraz z magazynami musi przenieść księgozbiór. Pomieszczenia biblioteczne na parterze muszą być puste
i przygotowane do pierwszego etapu remontu. Remont obejmie na tym etapie głównie parter. W związku z tym od 1 sierpnia zawieszamy działalność wypożyczalni na kilka miesięcy.Funkcjonować będzie jedynie wypożyczanie bieżących zwrotów na piętrze budynku w Czytelni. Wszystkich Czytelników prosimy o wypożyczanie dowolnej ilości książek na zapas. Terminy zwrotów książek będą indywidualnie prolongowane.
Następny etap to remont Działu Dziecięcego w jego obecnej lokalizacji i przeniesienie go na parter z możliwością odwiedzania go przez osoby niepełnosprawne. Budynek uzyska windę, nową elewację, okna, izolację pionową i wyposażenie. Stanie się ładny, funkcjonalny, a dzięki wyposażeniu nowoczesny.

Henryk Prochowski


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl