Logowanie

Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłuża się termin składania ofert z dnia 11 marca 2020 roku z godziny 10:00, na dzień 13 marca 2020 roku na godzinę 10:00.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 10:15.
Przedłużenie terminu składania ofert


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl