piątek, 14 maja 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


OCHRONA I ROZWÓJ WALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH POGRANICZA PDF Drukuj Email
OCHRONA I ROZWÓJ WALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH POGRANICZA.

Podczas spotkania w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska, 4 lipca w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie 9 spośród 33 zatwierdzonych do realizacji mikroprojektów w ramach drugiego naboru wniosków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się również dwa projekty przygotowane przez Urząd Miasta Przeworska: „Zapomniane rękodzieła pogranicza”, we współpracy z naszym partnerem Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku oraz „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza”. Umowy podpisał zastępca Burmistrza Miasta Przeworska Wojciech Superson wraz ze Skarbnikiem Miasta Dorotą Jarosz.

Projekt „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza” zakłada analizę potencjału przyrodniczo-krajobrazowego pogranicza, utworzenie folderu wizerunkowego i strony www, utworzenie Izby Przyrodniczej oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych i pokazowych, zrealizowanie pleneru fotograficznego i malarskiego, warsztaty wyjazdowe szkolące liderów, konkurs przyrodniczy oraz otwartą konferencję przyrodniczą z rozdaniem nagród.

Oba projekty będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


„OCHRONA I ROZWÓJ WALORÓW PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWYCH POGRANICZA”

Od 1 sierpnia 2018 roku Gmina Miejska Przeworsk przy partnerstwie z  Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku rozpoczęła realizację mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza”.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.W ramach projektu planuje się realizację pięciu zadań.
Pierwsze zadanie polega na przygotowaniu analizy potencjału przyrodniczo – krajobrazowego pogranicza. Analiza zostanie sporządzona w języku polskim i słowackim. W zakresie analizy znajdują się ciekawostki przyrodnicze, fauna i flora pogranicza, informacje jak zahamować negatywne zmiany formy przyrody pogranicza oraz wskaże interesujące miejsca przyrodnicze. Analiza stanie się bazą do opracowania i wydruku folderu wizerunkowego oraz do uruchomienia strony internetowej.Drugim zadaniem jest utworzenie izby przyrodniczej oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych i pokazowych. Celem tego zadania jest stworzenie izby przyrodniczej do eksponowania potencjału przyrodniczo – krajobrazowego pogranicza, w której przeprowadzane będą działania edukacyjne i pokazowe dla dzieci ze szkół podstawowych. W ramach projektu zostaną także wykształceni liderzy, którzy będą przygotowani do prowadzenia zajęć lekcyjnych w izbie przyrodniczej. Trzecie zadanie to organizacja i przeprowadzenie pleneru fotograficznego i malarskiego.Celem tego zadania jest pokazanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza. Przeprowadzony będzie 5 – dniowy plener fotografii i malarstwa dla 14 uczestników z Polski i Słowacji. Rezultatem pleneru będzie wystawa poplenerowa zorganizowana podczas konferencji przyrodniczej.Czwartym zadaniem jest organizacja warsztatów wyjazdowych szkolących liderów. Celem tego zadania jest wyszkolenie 14 uczestników na liderów, którzy będą prowadzić warsztaty zarówno w mającej powstać izbie przyrodniczej jak i w plenerze. Liderzy zajmą się animacją gier i zabaw grupowych o tematyce przyrodniczej. Ponadto uczyć będą w terenie rozpoznawania gatunków roślin oraz wybranych zbiorowisk roślinnych. Liderzy z Polski i Słowacji zostaną przygotowani przez ekspertów z zakresu fauny i flory.Piąte zadanie to przygotowanie otwartej konferencji przyrodniczej wraz z rozdaniem nagród konkursowych. Celem zadania jest impreza kończąca projekt w formie konferencji, połączonej z zabawami tematycznymi dla dzieci i młodzieży. W trakcie konferencji udostępniona będzie wystawa z pleneru malarsko - fotograficznego. Podczas konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs pod nazwą „Pomagam przyrodzie” w dwóch kategoriach: domek dla owadów i karmnik. Projekt zakończy się 30.06.2019 r.


REKRUTACJA NA PLENER FOTOGRAFICZNY I MALARSKI

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Przeworska rozpoczyna proces rekrutacji na plener fotograficzny i malarski w ramach mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020. Dokumenty do pobrania: FORMULARZ, REGULAMIN

 


PLENER FOTOGRAFICZNY I MALARSKI

Urząd Miasta Przeworska, w dniach od 1 do 5 października 2018 r.  w ramach mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza” zorganizował plener fotograficzny i malarski w Magurskim Parku Narodowym. W plenerze wzięło udział 14 polskich i słowackich uczestników. Część uczestników zajmowało się fotografowaniem, a część malowaniem. Celem zadania było pokazanie uczestnikom walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza podczas 5-dniowego pleneru i uwiecznienie ich na fotografiach i obrazach. Podczas pleneru fotograficznego i malarskiego w otoczeniu przyrody uczestnicy podczas zajęć z ekspertami przyrodnikami poznawali tajniki chronionej przyrody - zarówno w sali konferencyjnej, jak i w terenie. Plener rozpoczęto w Muzeum Magurskiego Parku Narodowego, gdzie pracownik parku wprowadził uczestników w świat i specyfikę przyrody Beskidu Niskiego, jego wyjątkowość i bogactwo przedstawicieli flory i fauny, a także krajobrazu pogranicza. Przez kolejne dni pleneru fotograficy wędrowali ścieżkami przyrodniczymi Magurskiego Parku Narodowego fotografując piękno krajobrazu. Podczas realizacji zadania zorganizowano także objazd i wzdłuż pogranicza polsko-słowackiego, co także uwieczniono na zdjęciach i obrazach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pleneru za owocną pracę i pasję, jaką pokazali podczas wyjazdu. FOTORELACJA

 


POMAGAM PRZYRODZIE - KONKURS

Burmistrz Miasta Przeworska zaprasza wszystkich mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego do udziału w międzynarodowym konkursie "Pomagam przyrodzie". Współorganizatorem konkursu jest partner słowacki Regionalna Agencja Rozwoju w Svidniku. Konkurs organizowany jest w ramach mikroprojektu pn. "Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza".


Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:

1) "domek" dla owadów (pożytecznych),
2) karmnik przyjazny zwierzętom (karmnik dla ptaków).

Prace wykonane przez uczestników konkursu należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 3 czerwca 2019 r. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i przewidziane w regulaminie oświadczenia. Regulamin i wszystkie wzory dokumentów w załączeniu.Celem konkursu jest  propagowanie działań proekologicznych, zwiększanie świadomości znaczenia owadów zapylających, motywowanie uczestników do poszerzenia wiedzy dotyczących życia i potrzeb owadów i ptaków, dbanie o bioróżnorodność. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca br. podczas Konferencji Przyrodniczej w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku".

Pliki do pobrania: formularz zgłoszeniowy, obszar wsparcia, oświadczenie, regulamin.

 


NABÓR NA WARSZTATY STACJONARNE

"Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Przeworska rozpoczyna proces rekrutacji na warsztaty stacjonarne (studyjne) szkolące liderów, które odbędą się m. in. w Izbie Przyrodniczej w Przeworsku w ramach mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020. Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zamieszkałych na terenie pogranicza polsko-słowackiego, które interesują się tematyką przyrodniczą i są chętne zostać liderami, a także prowadzić zajęcia dla zainteresowanych grup w Izbie Przyrodniczej oraz w terenie, korzystając z doświadczenia ekspertów, którzy będą prowadzić warsztaty. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać do Biura Projektu pok. 219 w Urzędzie Miasta Przeworska lub przesyłać podpisane skany na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dokumenty do pobrania: Regulamin, RODO, Formularz.

 


NABÓR NA WARSZTATY WYJAZDOWE

"Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Przeworska rozpoczyna proces rekrutacji na warsztaty wyjazdowe szkolące liderów, które odbędą się m. in. w Izbie Przyrodniczej w Przeworsku w ramach mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020. Termin warsztatów wyjazdowych: 17-18 czerwiec 2019 r. Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zamieszkałych na terenie pogranicza polsko-słowackiego, które interesują się tematyką przyrodniczą i są chętne zostać liderami, a także prowadzić zajęcia przyrodnicze dla zainteresowanych grup z terenu pogranicza, korzystając z doświadczenia ekspertów, którzy będą prowadzić warsztaty. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać do Biura Projektu pok. 219 w Urzędzie Miasta Przeworska lub przesyłać podpisane skany na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dokumenty do pobrania: Regulamin, RODO, Formularz.

 


Więcej informacji o projekcie, fotorelacje z wydarzeń na stronie internetowej projektu www.przyrodapogranicza.pl. Serdecznie zapraszamy do zapoznania z jej treścią.

 

 


 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt