wtorek, 11 maja 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


JAK CZĘSTO I JAKIE ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ODBIERANE?
JAK CZĘSTO I JAKIE ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ODBIERANE?.

1. Z obszarów zabudowy jednorodzinnej i budynków wielorodzinnych w zabudowie zabudowie zwartej:

 • zmieszane odpady komunalne – raz w tygodniu,
 • zbierane selektywnie – makulatura, tworzywa sztuczne, metale, szkło bezbarwne i kolorowe – raz w miesiącu,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na kwartał,
 • odpady wielkogabarytowe i opony – raz na kwartał,
 • odpady ulegające biodegradacji – raz w tygodniu.

2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

 • zmieszane odpady komunalne – 3 razy w tygodniu,
 • zbierane selektywnie – makulatura, tworzywa sztuczne, metale, szkło bezbarwne i kolorowe – odbiór każdorazowo po zapełnieniu pojemnika, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na kwartał,
 • odpady wielkogabarytowe  – raz na kwartał.

3. Z obszarów nieruchomości niezamieszkałych:

 • nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 


 

Szkło bezbarwne lub kolorowe

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Makulatura - papier i tektura

 • odbiór bezpośrednio z przed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Plastik i opakowania wielomateriałowe

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Metale

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady biodegradowane

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady wielkogabarytowe

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przeterminowane leki

 • pojemniki ustawione w aptekach na ternie miasta
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego – na zasadzie kupuje nowy i oddaję zużyty sprzęt

Chemikalia, świetlówki i inne źródła światła

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zużyte baterie i akumulatory

 • pojemniki w budynkach użyteczności publicznej
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odzież i tekstylia

 • pojemniki ustawione na terenie miasta
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady budowlane i rozbiórkowe

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zużyte opony

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zmieszane odpady komunalne

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt